artykuł nr 1

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla sołectwa Bolesławów