artykuł nr 1

Ogłoszenie o zamówieniu: "Budowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Przyrów"

Przedmiot zamówienia: Budowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Przyrów.

Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

Numer referencyjny: PLP.271.3.2021.

Termin składania ofert: 2021-12-20, godzina 09:00.

Termin otwarcia ofert: 2021-12-20, godzina 10:00.

artykuł nr 2

Ogłoszenie o zamówieniu: "Zagospodarowanie odpadów komunalnych zebranych z terenu gminy Przyrów w 2022 roku"

Przedmiot zamówienia: Zagospodarowanie odpadów komunalnych zebranych z terenu gminy Przyrów w 2022 roku.

Rodzaj zamówienia: Usługi.

Numer referencyjny: PLP.271.2.2021.

Termin składania ofert: 2021-11-10, godzina 09:00.

Termin otwarcia ofert: 2021-11-10, godzina 10:00.

artykuł nr 3

Ogłoszenie o zamówieniu „Przebudowa drogi Przyrów - Knieja o długości 1480 mb na działkach o nr ew.1355; 1356 ob. Przyrów gmina Przyrów, powiat częstochowski, województwo Śląskie”

Przedmiot zamówienia: Przebudowa drogi Przyrów – Knieja o długości 1480 mb. na działkach o nr ew. 1355; 1356 obręb Przyrów gmina Przyrów, powiat częstochowski, województwo śląskie”.

Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

Numer referencyjny: PLP.271.1.2021.

Termin składania ofert: 2021-09-09, godzina 11:00.

Termin otwarcia ofert: 2021-09-09, godzina 12:00.

artykuł nr 4

Ogłoszenie o zamówieniu „Zakup i dostawa fabrycznie nowego, średniego samochodu specjalnego pożarniczo, ratowniczo - gaśniczego z napędem 4x4 dla OSP w Wiercicy”

Zamawiający informuje, iż termin składania i otwarcia ofert uległ zmianie:
Termin składania ofert: 2021-06-29 godzina 14:00.
Termin otwarcia ofert: 2021-06-29 godzina 15:00.