artykuł nr 1

Ogłoszenie nr PLP.271.1.6.2021 z dnia 8 listopada 2021 r.

Przedmiot postępowania

Wykonanie usługi polegającej na odśnieżaniu, posypywaniu oraz utrzymaniu przejezdności dróg i parkingów gminnych w okresie zimowym 2021-2022 r.

Termin składania ofert

Oferty należy składać do dnia: 16.11.2021 r. do godziny 11:00.

artykuł nr 2

Ogłoszenie nr PLP.271.1.5.2021 z dnia 30 września 2021 r.

Przedmiot postępowania

Zakup i dostawa węgla eko groszku workowanego w sezonie grzewczym 2021-2022.

Termin składania ofert

Oferty należy składać do dnia: 08.10.2021 r. do godziny 11:00.

artykuł nr 3

Zapytanie ofertowe nr R.o.604.12.2021 z dnia 24 czerwca 2021 r.

Przedmiot postępowania

Opracowanie Programu ochrony środowiska dla Gminy Przyrów na lata 2021-2024 z perspektywą do roku 2028” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko oraz przeprowadzeniem strategicznej oceny oddziaływania na środowisko (jeśli będą wymagane).

Termin składania ofert

Oferty należy składać do dnia: 12.07.2021 r. do godziny 09:00.

artykuł nr 4

Zapytanie ofertowe nr R.o.6224.1.21.2021 z dnia 23 czerwca 2021 r.

Przedmiot postępowania

Opracowanie Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Przyrów na lata 2021-2030.

Termin składania ofert

Oferty należy składać do dnia: 09.07.2021 r. do godziny 09:00.

artykuł nr 5

Ogłoszenie nr PLP.271.1.3.2021 z dnia 13 kwietnia 2021 r.

Przedmiot postępowania

Dobudowa instalacji oświetlenia ulicznego od istniejącej linii niskiego napięcia w miejscowości Zalesice ul. Mokra, gm. Przyrów dz. nr 232, 234, 213, 179.

Termin składania ofert

Oferty należy składać do dnia: 29.04.2021 r. do godz. 11:00.