artykuł nr 1

Ogłoszenie nr PLP.271.1.3.2021 z dnia 13 kwietnia 2021 r.

Przedmiot postępowania

Dobudowa instalacji oświetlenia ulicznego od istniejącej linii niskiego napięcia w miejscowości Zalesice ul. Mokra, gm. Przyrów dz. nr 232, 234, 213, 179.

Termin składania ofert

Oferty należy składać do dnia: 29.04.2021 r. do godz. 11:00.

artykuł nr 2

Ogłoszenie nr PLP.271.1.2.2021 z dnia 20 stycznia 2021 r.

Przedmiot postępowania

Dowóz uczniów do Szkół na terenie Gminy Przyrów w roku szklonym 2020-2021" - w drugim półroczu – usługa.

Termin składania ofert

Oferty należy składać do dnia: 29.01.2021 r. do godz. 9:00.

artykuł nr 3

Ogłoszenie nr PLP.271.1.1.2021 z dnia 15 stycznia 2021 r.

Przedmiot postępowania

Remont łazienek w budynku Urzędu Gminy w Przyrowie.

Termin składania ofert

Oferty należy składać do dnia: 01.02.2021 r. do godz. 11:00.

 

artykuł nr 4

Zapytanie ofertowe: wycinka drzew usytuowanych na terenach należących do Gminy Przyrów