artykuł nr 1

Zaproszenie do złożenia oferty

Zakup i dostawa węgla ekogroszku workowanego do kotłowni budynku Urzędu Gminy Przyrów oraz budynku gminnego na ul. Rynek 17/18 w Przyrowie w sezonie zima 2019 - 2020 r.” w ilości 46,0 ton.
artykuł nr 2

Ogłoszenie o planowanej usłudze

Zimowe utrzymanie dróg gminnych w sezonie zimowym w latach 2019-2020 r.
artykuł nr 3

Ogłoszenie o planowanej usłudze

Dowóz uczniów do Szkół na terenie Gminy Przyrów w roku szklonym 2019-2020
artykuł nr 4

Zaproszenie do złożenia oferty

Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na rozbiórce zdewastowanego istniejącego budynku jednopoziomowego po byłej zlewni mleka.
artykuł nr 5

Ogłoszenie o planowanej usłudze

Dowóz uczniów do Szkół na terenie Gminy Przyrów w roku szklonym 2019-2020