artykuł nr 1

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na zakup...

Zakup energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia obiektów Gminy Przyrów.
artykuł nr 2

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na zakup...

Zakup energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia dróg i miejsc publicznych na terenie Gminy Przyrów.
artykuł nr 3

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na...

Przebudowa i modernizacja drogi transportu rolnego w miejscowości Kopaniny gmina Przyrów.
artykuł nr 4

Zapytanie ofertowe

Zapraszamy do złożenia ofert na opracowanie dokumentacji aplikacyjnej o dofinansowanie ze środków UE w ramach działania 2.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 na realizację projektu: "Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych w gminie Przyrów"
artykuł nr 5

Ogłoszenie o planowanym wykonaniu usługi

o wartości szacunkowej nie przekraczającej progu stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) określonego w art. 4 pkt. 8 zadania p.n.: "Dowóz uczniów do Szkół na terenie Gminy Przyrów w roku szkolnym 2015 - 2016".