artykuł nr 1

Ogłoszenie o planowanym zakupie

Zakup energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia dróg i miejsc publicznych na terenie Gminy Przyrów
artykuł nr 2

Ogłoszenie o planowanym zakupie

Zakup energii elektrycznej na potrzeby obiektów Gminy Przyrów
artykuł nr 3

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na...

Świadczenie usługi odbierania odpadów komunalnych i zagospodarowania tych odpadów od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, powstałych na terenie Gminy Przyrów
artykuł nr 4

Ogłoszenie o planowanej usłudze na "Zinowe...

"Zinowe utrzymanie dróg gminnych w sezonie zimowym w latach 2014-2015 - Rejon północno-środkowy"
artykuł nr 5

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na...

Świadczenie usługi odbierania odpadów komunalnych i zagospodarowania tych odpadów od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, powstałych na terenie Gminy Przyrów