artykuł nr 1

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na zakup i...

Zakup i dostawa oleju opałowego lekkiego w ilości 35 000 litrów w roku 2014 do kotłowni w budynku Urzędu Gminy Przyrów.
artykuł nr 2

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na budowę...

Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowościach: Kopaniny, Sieraków, Wola Mokrzeska, Zalesice, Przyrów i Smyków, Gmina Przyrów.
artykuł nr 3

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na Zimowe...

Zimowe utrzymanie dróg gminnych w sezonie zimowym w latach 2013-2014 - Rejon północno-środkowy.
artykuł nr 4

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na zimowe...

Zimowe utrzymanie dróg gminnych w sezonie zimowym w latach 2013-2014 - Rejon północno-środkowy.
artykuł nr 5

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na zimowe...

Zimowe utrzymanie dróg gminnych w sezonie zimowym w latach 2013-2014 oraz 2014-2015 i 2015-2016.