artykuł nr 1

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na budowę...

Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami w Zalesicach Gmina Przyrów - etap I
artykuł nr 2

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na...

Przebudowa ul. Ogrodowej w miejscowości Wola Mokrzeska, Gmina Przyrów.
artykuł nr 3

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na...

Przebudowa (modernizacja) drogi dojazdowej do pól w miejscowości Sygontka, Gmina Przyrów.
artykuł nr 4

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na zakup...

Zakup energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia dróg i miejsc publicznych na terenie Gminy Przyrów.
artykuł nr 5

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na zakup...

Zakup energii elektrycznej na potrzeby obiektów Gminy Przyrów, jej jednostek organizacyjnych oraz Gminnego Zakładu Komunalnego w Przyrowie.