artykuł nr 1

Ogłoszenie o przetargu na remont i budowę chodnika

Budowa chodnika na ul. Leśnej, ul. Sportowej i ul. Stromej w Przyrowie oraz remont chodnika na ul. Zielonej w Przyrowie.
artykuł nr 2

Ogłoszenie o przetargu na remont chodnika i...

Gmina Przyrów ogłasza przetarg nieograniczony na remont chodnika i budowę placu zabaw w miejscowości Wiercica.
artykuł nr 3

Renowacja i przebudowa boisk sportowych

Gmina Przyrów ogłasza przetarg nieograniczony na renowację i przebudowę boisk sportowych przy Zespole Szkół w Przyrowie dla potrzeb rekreacyjno-sportowych
artykuł nr 4

Remont drogi gminnej w miejscowości Wiercica...

Zakres remontu obejmuje wykonanie nawierzchni jezdni wraz z podbudową oraz odwodnienia. Podbudowa z tłucznia kamiennego gr. 20cm na poszerzeniach i 15cm na pozostałym odcinku. Nawierzchnia z asfaltobetonu ścieralna 4cm, wiążąca 4cm, - długość jezdni - 537,20m, - szerokość jezdni - 5,0m, - obustronne utwardzenie poboczy tłuczniem gr 15cm, - odwodnienie do istniejących rowów
artykuł nr 5

Ogłoszenie o przetargu na modernizację drogi dla...

Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie modernizacji dróg dla trasy rowerowej nr 600 na odcinkach w miejscowości Sygontka - 821mb i w Woli Mokrzeskiej - 237mb.