artykuł nr 1

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na...

GMINA PRZYRÓW zawiadamia o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na "Udzielenie kredytu inwestycyjnego długoterminowego w kwocie 387.235,00 PLN"
artykuł nr 2

Ogłoszeniu o przetargu na sprzedaż...

Wójt Gminy Przyrów ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych położonych w Woli Mokrzeskiej gm. Przyrów
artykuł nr 3

Ogłoszenie o przetargu na wynajem lokali...

Wójt Gminy Przyrów ogłasza pisemny nieograniczony przetarg ofertowy na wynajem lokali użytkowych oznaczonych Nr od 1 do 8 znajdujących się w budynku położonym w Przyrowie ul. Rynek 17/18
artykuł nr 4

Ogłoszenie o zamówieniu na termomodernizację...

Gmina Przyrów ogłasza przetarg nieograniczony na "Termomodernizację budynku Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Przyrowie - etap I - modernizacja kotłowni i instalacji c.o."
artykuł nr 5

Ogłoszenie o zamówieniu na remont drogi...

Gmina Przyrów zawiadamia o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na "Remont drogi wojewódzkiej DW 793 od km 1+700.74 do 2+265.38 ul. Św. Anny w Przyrowie"