artykuł nr 1

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na...

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę oleju opałowego lekkiego w ilości 14 000 litrów w dwóch równych dostawach po 7000 litrów w odstępie czasu ok. jednego miesiąca
artykuł nr 2

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na...

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na wykonanie dokumentacji projektowej dróg na terenie Gminy Przyrów
artykuł nr 3

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na...

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę oleju opałowego lekkiego w roku 2007 w ilości 21 000 litrów ogółem, w 3 dostawach po 7000 litrów każda. Wg zapotrzebowania wynikającego z potrzeb Zamawiającego.
artykuł nr 4

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na zakup...

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym zakup paliw - ON - 8 000 litrów i Pb - 1 500 litrów na potrzeby Gminy Przyrów.
artykuł nr 5

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na wynajem...

Wójt Gminy Przyrów ogłasza pisemny nieograniczony przetarg ofertowy na wynajem lokalu użytkowego – gabinet stomatologiczny