artykuł nr 6

Ogłoszenie o udzielenie zamówienia publicznego

Ogłoszenie o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę oleju opałowego
artykuł nr 7

Zawiadomienie o wyborze oferty

Zawiadomienie o wyborze oferty w sprawie "Dostawy paliwa"
artykuł nr 8

Zawiadomienie o wyborze oferty

Zawiadomienie o wyborze oferty w sprawie: "Dowozu i odwozu uczniów do szkół w Przyrowie. Trasa: Wola Mokrzeska - Przyrów"
artykuł nr 9

Zawiadomienie o wyborze oferty

Zawiadomienie o wyborze oferty w sprawie "Dowozu i odwozu uczniów do szkół w Przyrowie. Trasa: Staropole - Wiercica - Przyrów"
artykuł nr 10

Zawiadomienie o wyborze oferty

Zawiadomienie o wyborze oferty w sprawie "Dowozu dzieci do szkół w Przyrowie. Trasa: Bolesławów - Zarębice - Stanisławów - Przyrów".