artykuł nr 1

Ogłoszenie o konkursie na realizację zadań w...

Wójt Gminy Przyrów ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Gminy Przyrów w zakresie upowszechniania zajęć sportowych i turystyki oraz rozwoju bazy sportowej i turystycznej w 2006 roku
artykuł nr 2

Zawiadomienie o wyborze oferty

Zawiadomienie o wyborze oferty w sprawie: "Dostawa oleju opałowego - 6000 litrów"
artykuł nr 3

Zawiadomienie o wyborze oferty

Zawiadominie o wyborze oferty w sprawie: "Zimowe utrzymanie dróg gminnych w sezonie zima 2005 - 2006"
artykuł nr 4

Ogłoszenie o udzielenie zamówienia publicznego

Ogłoszenie o udzielenie zamówienia publicznego w sprawie: "Dostawa oleju opałowego - 14 000 litrów"
artykuł nr 5

Ogłoszenie o udzielenie zamówienia publicznego

Ogłoszenie o udzielenie zamówienia publicznego w sprawie: "Zimowe utrzymanie dróg gminnych w sezonie zima 2005 - 2006"