artykuł nr 1

Opłaty za wodę i ścieki

Cennik usług GZK

Rodzaj usługi Cena brutto
1 m3  wody 3,35 zł.
1 m3 ścieków 3,76 zł.
Opłata abonamentowa 2,27 zł. / mies.
Ścieki dowożone z terenów obcych Gmin 6,20 zł. / m3
Dostępne kategorie:
Dane kontaktowe
Opłaty
Statut