artykuł nr 1

Regulamin dokonywania zakupów i dostaw

Regulamin w sprawie zasad dokonywania zakupu dostaw, usług i robót budowlanych na potrzeby Gminnego Ośrodka Pomocy w Przyrowie o wartości szacunkowej nie przekraczającej równowartości kwoty 14.000 euro