artykuł nr 1

Podatek rolny w roku 2020

Podatek rolny w roku 2020 na terenie Gminy Przyrów został ustalony na podstawie ustawy z dnia 15 listopada 1984 roku o podatku rolnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 1256 i 1309).

Podstawą naliczenia podatku rolnego jest cena skupu żyta ogłoszona w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2019 r . (Mon. Pol. z 2019 r., poz. 1017) w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów, która wyniosła 58,46 zł za 1 dt.

Stawka podatku rolnego:

  • użytki rolne wchodzące w skład gospodarstw rolnych – 146,15 zł z 1 ha przeliczeniowego
  • użytki rolne nie wchodzące w skład gospodarstw rolnych - 292,30 zł z 1 ha fizycznego
artykuł nr 2

Podatek leśny w roku 2020

Podatek leśny obowiązujący na terenie Gminy Przyrów w roku 2020 ustalony został na podstawie ustawy z dnia 30 października 2002 r o podatku leśnym (Dz.U. z 2019 r., poz. 888 ).

Średnia cena sprzedaży drewna będąca podstawą naliczania podatku leśnego uzyskana przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2019 roku, ogłoszona przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w dniu  18 października 2019 r. (Mon. Pol. z 2019 r. poz. 1018) wynosiła 194,24 zł za 1 m³

Stawka podatku leśnego:

  • 42,7328 zł z 1 ha fizycznego lasu
artykuł nr 3

Podatek od nieruchomości w roku 2020

Podatek od nieruchomości w roku 2020 na terenie Gminy Przyrów ustalony został na podstawie Uchwały Rady Gminy Przyrów Nr VIII/49/2019 z dnia 24 października 2019 roku.

Link: Uchwała Rady Gminy Przyrów Nr VIII/49/2019 z dnia 24 października 2019 r

artykuł nr 4

Podatek od środków transportowych w roku 2020

Podatek od środków transportowych w roku 2020 ustalony został na podstawie Uchwały Rady Gminy Nr X/56/2019 z dnia 28 listopada 2019 r.

Link: Uchwała Rady Gminy Nr X/56/2019 z dnia 28 listopada 2019 r.