artykuł nr 1

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2017 r.