artykuł nr 1

Podatek od środków transportowych w roku 2017

Podatek od środków transportowych w roku 2017 ustalony został na podstawie Uchwały Rady Gminy Nr IX/66/2015 z dnia 7 grudnia 2015 r.

Link: Uchwała Rady Gminy Przyrów Nr IX/66/2015 z dnia 7 grudnia 2015 r.