artykuł nr 1

Podatek od nieruchomości w roku 2017

Podatek od nieruchomości w roku 20167na terenie Gminy Przyrów ustalony został na podstawie Uchwały Rady Gminy Przyrów Nr XV/118/2016 z dnia 13 grudnia 2016 roku

Link: Uchwała Rady Gminy Przyrów Nr XV/118/2016 z dnia 13 grudnia 2016 roku