artykuł nr 1

Podatek leśny w roku 2017

Podatek leśny obowiązujący na terenie Gminy Przyrów w roku 2017 ustalony został na podstawie ustawy z dnia 30.10.2002r o podatku leśnym oraz o zmianie niektórych ustaw ( Dz.U. z 2013 r., poz. 465 ze zmianami).

Średnia cena sprzedaży drewna będąca podstawą naliczania podatku leśnego uzyskana przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2016 roku ( Mon.Pol.z 2016r poz. 996) ogłoszona przez GUS wynosi 191,01 zł za 1 m ³.

Stawka podatku leśnego:

  • 42,02 zł z 1 ha fizycznego lasu