artykuł nr 1

Podatek leśny w roku 2016

Podatek leśny obowiązujący na terenie Gminy Przyrów w roku 2016 ustalony został na podstawie ustawy z dnia 30.10.2002r o podatku leśnym oraz o zmianie niektórych ustaw ( Dz.U. z 2013 r., poz. 465 ze zmianami) .

Średnia cena sprzedaży drewna będąca podstawą naliczania podatku leśnego uzyskana przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2015 roku ( Mon.Pol.z 2015r poz. 1028) ogłoszona przez GUS wynosi 191,77 zł za 1 m ³

Stawka podatku leśnego:

  • 42,19zł z 1 ha fizycznego lasu