artykuł nr 1

Podatek od nieruchomości w roku 2013

Podatek od nieruchomości w roku 2012 na terenie Gminy Przyrów ustalony został na podstawie Uchwały Rady Gminy Przyrów Nr 89/XIV/2012 z dnia 30 października 2012 roku treść uchwały tutaj