artykuł nr 1

Podatek leśny w roku 2013

Podatek leśny obowiązujący na terenie Gminy Przyrów w roku 2013 ustalony został na podstawie ustawy z dnia 30.10.2002r o podatku leśnym oraz o zmianie niektórych ustaw ( Dz.U. Nr 200, poz. 1682). Średnia cena sprzedaży drewna będąca podstawą naliczania podatku leśnego uzyskana przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2012 roku ogłoszona przez GUS wynosi 186,42 zł za 1 m ³

 


Stawka podatku leśnego: 41,0124 zł z 1 ha fizycznego lasu