artykuł nr 1

Podatek od środków transportowych w roku 2012

Podatek od środków transportowych w roku 2012 ustalony został na podstawie Uchwały Rady Gminy nr 56/VIII/2011 z dnia 10 listopada 2011 r. Treść uchwały tutaj