artykuł nr 1

Podatek od nieruchomości w roku 2011

Podatek od nieruchomości w roku 2011 ustalony został na podstawie Uchwały Rady Gminy nr 188/XXXI/10 z dnia 4 października 2010 roku. Treść uchwały tutaj

 

Wzór deklaracji w sprawie podatku od nieruchomości