artykuł nr 1

Podatek od środków transportowych w roku 2010

Podatek od środków transportowych w roku 2010 ustalony został na podstawie Uchwały Rady Gminy nr 149/XXIV/09 z dnia 4 listopada 2009 r. Treść uchwały tutaj