artykuł nr 1

Podatek od nieruchomości w roku 2010

Podatek od nieruchomości w roku 2010 ustalony został na podstawie Uchwały Rady Gminy nr 148/XXIV/09 z dnia 4 listopada 2009 roku. Treść uchwały tutaj