artykuł nr 1

Stawka bazowa czynszu

Stawka bazowa czynszu za najem lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy obowiązująca w roku 2009 została ustalona Zarządzeniem Wójta Gminy Przyrów nr 76/2008 z dnia 22 grudnia 2008 roku. Treść zarządzenia tutaj