artykuł nr 1

Opłata za odprowadzanie ścieków od 01.04.2009...

Opłata za odprowadzanie ścieków od 01.04.2009 do dnia 31.03.2010 roku
artykuł nr 2

Opłata za odprowadzanie ścieków od 01.04.2008...

Opłata za odprowadzanie ścieków od 01.04.2008 do dnia 31.03.2009 roku