artykuł nr 1

Podatek od środków transportowych

Podatek od środków transportowych w roku 2009 ustalony został na podstawie Uchwały Rady Gminy nr 98/XVI/08 z dnia 30 października 2008 r. Treść uchwały tutaj