artykuł nr 1

Podatek od nieruchomości w roku 2009

Podatek od nieruchomości w roku 2009 ustalony został na podstawie Uchwały Rady Gminy nr 100/XVI/08 z dnia 30 października 2008 roku. Treść uchwały tutaj