artykuł nr 1

Opłata za wodę i ścieki w roku 2006

Opłata za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków obowiązująca na terenie Gminy Przyrów w roku 2006 ustalona została uchwałą Rady Gminy w Przyrowie nr 128/XXIII/06. Uchwała wraz ze stawkami opłat tutaj.