artykuł nr 1

Opłata za zajęcie pasa drogowego w roku 2006

Opłatę za zajęcie pasa drogowego oraz umieszczenia w pasie drogowym urządzeń ifrastruktury technicznej i obiektów budowlanych nie związanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam, obowiązującą na terenie Gminy Przyrów w roku 2006 określa Uchwała Rady Gminy w Przyrowie nr 86/XVI/04.

Treść uchwały tutaj