artykuł nr 1

Podatek od posiadania psów w roku 2006

Podatek od posiadania psa obowiązujący na terenie Gminy Przyrów w roku 2006 ustalony został uchwałą Rady Gminy w Przyrowie nr 78/XV/04. Treść uchwały wraz ze stawkami podatku tutaj.