artykuł nr 1

Podatek leśny w roku 2006

Podatek Leśny w roku 2006

Podatek leśny obowiązujący na terenie Gminy Przyrów w roku 2006 ustalony został na podstawie ustawy z dnia 30.10.2002 r. o podatku leśnym oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz.U. nr 200 poz. 1682)

Stawka podatku leśnego:

  • 28,90 zł z 1 ha fizycznego lasu