artykuł nr 1

Podatek od środków transportowych na rok 2006

Podatek od środków transportowych w roku 2006 ustalony został na podstawie Uchwały Rady Gminy nr 113/XXI/05 z dnia 30 listopada 2005 r. Treść uchwały tutaj