artykuł nr 1

Opłata za wodę i ścieki

Opłata za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków obowiązująca na terenie Gminy Przyrów w roku 2005 ustalona została uchwałą Rady Gminy w Przyrowie nr 93/XVII/05.

Uchwała wraz ze stawkami opłat w załączniku.

Załączniki:
Uchwała nr 93/XVII/0550 KB