artykuł nr 1

Opłata za zajęcie pasa drogowego

Opłatę za zajęcie pasa drogowego oraz umieszczenia w pasie drogowym urządzeń ifrastruktury technicznej i obiektów budowlanych nie związanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam, obowiązującą na terenie Gminy Przyrów w roku 2005 określa uchwała Rady Gminy w Przyrowie nr 86/XVI/04.
Załączniki:
Uchwała nr 86/XVI/0466 KB