artykuł nr 1

Opłata administracyjna

Opłatę administracyjną za czynności urzędowe wykonywane przez Urząd Gminy w Przyrowie nie objęte przepisami o opłacie skarbowej w roku 2005 określa uchwała Rady Gminy w Przyrowie nr 81/XV/04

Treść uchwały wraz ze stawkami opłaty w załączniku

Załączniki:
Uchwała nr 81/XV/0464 KB