artykuł nr 1

Podatek od posiadania psów

Podatek od posiadania psa obowiązujący na terenie Gminy Przyrów w roku 2005 ustalony został uchwałą Rady Gminy w Przyrowie nr 78/XV/04.

Treść uchwały wraz ze stawkami podatku w załączniku.

Załączniki:
Uchwała nr 78/XV/0462 KB