artykuł nr 1

Podatek Rolny

Podatek rolny w roku 2005

Podatek rolny obowiązujący w roku 2005 na terenie Gminy Przyrów ustalony został na podstawie ustawy z dnia 15.11.1984 o podatku rolnym (t.j. Dz.U. nr 94 z 1993 r. poz. 431 z późniejszymi zmianami).

Stawki podatku rolnego:

  • użytki rolne wchodzące w skład gospodarstw rolnych - 94,175 zł z ha przeliczeniowego
  • użytki rolne nie wchodzące w skład gospodarstw rolnych - 188,35 zł z ha fizycznego