artykuł nr 1

Podatek od środków transportowych

Podatek od środków transportowych obowiązujący na terenie Gminy Przyrów w roku 2005 ustalony został uchwałą Rady Gminy w Przyrowie nr 77/XV/04.

Treść uchwały wraz ze stawkami podatku w załączniku.

Załączniki:
Uchwała nr 77/XV/0473 KB