artykuł nr 1

Podatek od nieruchomości

Podatek od nieruchomości obowiązujący na terenie Gminy Przyrów w roku 2005 ustalony został uchwałą Rady Gminy w Przyrowie nr 79/XV/04.

Treść uchwały wraz ze stawkami podatku w załączniku.

Załączniki:
Uchwała nr 79/XV/0467 KB