artykuł nr 1

Podatek rolny w roku 2023

Podatek rolny w roku 2023 na terenie Gminy Przyrów został ustalony na podstawie Uchwały Rady Gminy Przyrów Nr XXXVIII/236/2022 z dnia 29 listopada 2022 roku.

Link: Uchwała Rady Gminy Przyrów Nr XXXVIII/236/2022 z dnia 29 listopada 2022 roku.

Rada Gminy Przyrów obniżyła ustaloną na podstawie Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2022r. (M.P. z 2022 r. poz. 995) średnią cenę skupu żyta za okres 11 kwartałów z kwoty - 74,05 zł za 1q do kwoty - 67,63 zł za 1q

Stawka podatku rolnego:

  • użytki rolne wchodzące w skład gospodarstw rolnych – 169,075 zł z 1 ha przeliczeniowego
    (67,63 zł  x 2,5q = 169,075 zł);
  • użytki rolne nie wchodzące w skład gospodarstw rolnych - 338,15 zł z 1 ha fizycznego
    (67,63 zł x 5q = 338,15 zł ).
artykuł nr 2

Podatek leśny w roku 2023

Podatek leśny w roku 2023  na terenie Gminy Przyrów  został ustalony na podstawie ustawy z dnia 30 października 2002r. o podatku leśnym ( Dz.U. z 2019 r. poz. 888).

Zgodnie z komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2022r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2022r. średnia cena sprzedaży drewna wyniosła 323,18 zł za 1 m³.

Stawka podatku leśnego:

  • 71,0996 zł z 1 ha fizycznego lasu (323,18 zł x 0,220 m³);
  • lasy wchodzące w skład rezerwatu przyrody lub parku narodowego stawka podatku leśnego jest obniżona o 50% i wynosi – 35,5498 zł.
artykuł nr 3

Podatek od nieruchomości w roku 2023

Podatek od nieruchomości w roku 2023 na terenie Gminy Przyrów ustalony został na podstawie Uchwały Rady Gminy Przyrów Nr XXXVIII/237/2022 z dnia 29 listopada 2022 roku.

Link: Uchwała Rady Gminy Przyrów Nr XXXVIII/237/2022 z dnia 29 listopada 2022 roku.

artykuł nr 4

Podatek od środków transportowych w roku 2023

Podatek od środków transportowych w roku 2023 ustalony został na podstawie Uchwały Rady Gminy Nr XXXVIII/238/2022 z dnia 29 listopada 2022 roku.

Link: Uchwała Rady Gminy Nr XXXVIII/238/2022 z dnia 29 listopada 2022 roku.