artykuł nr 1

Oświadczenia majątkowe dyrektora Gminnego Centrum Kultury i Biblioteki w Przyrowie