artykuł nr 1

Taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków

Wysokość cen i stawek opłat obowiązujących od 13.08.2021 roku do 12.08.2022 roku

Usługaj.m.kwota bruttokwota netto 
cena dostarczonej wodym34,05 zł3,75 zł 
opłata abonamentowa - wodam-c2,99 zł2,77 zł 
cena odprowadzonych ściekówm35,04 zł4,67 złkwota netto uwzględnia dopłatę w kwocie 0,43 zł na podstawie uchwały Rady Gminy nr XVIII/116/2020 z dnia 30.12.2020 r. - obowiązuje do 31.12.2021 r.
opłata abonamentowa - ściekim-c2,21 zł2,05 zł 

Wysokość cen i stawek opłat obowiązujących od 13.08.2022 roku do 12.08.2023 roku

Usługaj.m.kwota bruttokwota netto
cena dostarczonej wodym34,05 zł3,75 zł
opłata abonamentowa - wodam-c3,14 zł2,91 zł
cena odprowadzonych ściekówm35,51 zł5,10 zł
opłata abonamentowa - ściekim-c2,21 zł2,05 zł

Wysokość cen i stawek opłat obowiązujących od 13.08.2023 roku do 12.08.2024 roku

Usługaj.m.kwota bruttokwota netto
cena dostarczonej wodym34,05 zł3,75 zł
opłata abonamentowa - wodam-c3,27 zł3,03 zł
cena odprowadzonych ściekówm35,51 zł5,10 zł
opłata abonamentowa - ściekim-c2,21 zł2,05 zł