artykuł nr 1

Oświadczenia majątkowe dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Przyrowie