artykuł nr 1

Oświadczenia majątkowe kierownika Gminnego Zakładu Komunalnego w Przyrowie