artykuł nr 1

Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Przyrów

artykuł nr 2

Rejestr działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych