artykuł nr 1

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Przyrów za 2018 rok

artykuł nr 2

Analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Przyrów za 2017 rok.

artykuł nr 3

Sprawozdanie Wójta Gminy z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi za 2015 rok