artykuł nr 1

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Przyrów za 2021 rok

artykuł nr 2

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Przyrów za 2020 rok

artykuł nr 3

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Przyrów za 2019 rok

artykuł nr 4

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Przyrów za 2018 rok

artykuł nr 5

Analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Przyrów za 2017 rok.